Moje hodnotenie volieb 2012 prednesené na prvej povolebnej Rade KDH 24.3.2012 v Bratislave alebo „Ako ďalej KDH ?“

Zverejňujem Moje hodnotenie volieb 2012 prednesené na prvej povolebnej Rade KDH 24.3.2012 v Bratislave