O mne

Mgr. Pavel Kravec

  • Vek: 61 rokov
  • Rodinný stav: ženatý s manželkou Martou vychovali 6 detí
  • Vzdelanie: absolvent Univerzity Komenského v Bratislave, personálny manažment a sociálna práca
  • Pracovná kariéra: pôvodným povolaním výpravca vlakov, odborový manažér, riaditeľ osobného úradu ministerstva hospodárstva SR , top manažér železničného sektora – prednosta sekcie, námestník Oblastného riaditeľa, generálny riaditeľ sekcie železničnej dopravy a dráh ministerstva dopravy SR, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko a.s.
  • Životná filozofia: Zmyslom nášho života je konanie dobra, ktoré je dôsledkom lásky, pretože ona nás vedie za prah nášho bytia!