Železničiari vítajú zvolenie nového pápeža Františka.

Voľba nového pápeža prekvapila a potešila zároveň.

Prekvapila nielen tým, že je prvý pápež pochádzajúci z Južnej Ameriky, aj keď  má aj  európsky pôvod, keďže pochádza z rodiny talianskych imigrantov. Nový pápež prekvapil aj menom, ktoré odráža jeho život v chudobe, ktorým sa chce priblížiť všetkým, ktorý majú ťažký život.

Je voľba  mena  symbolikou  „assiských“  očistných zmien v Cirkvi, po ktorých sa volá?

Potešilo, že voľba bola  rýchla, čo je zrejmý prejav zhody názoru kardinálov nad očakávaniami osoby nového pápeža.

Nás železničiarov potešilo ešte aj to, že takpovediac pochádza zo železničiarskej rodiny, jeho otec bol robotníkom na železnici.

Je to výzva, aby aj slovenskí železničiari  putovali do Ríma pozdraviť nového pápeža, ktorý mal otca železničiara.

 

Pavel Kravec

bývalý generálny riaditeľ ZSSK Slovensko

13.3. 2013 Trnavá Hora